Khóa học trở thành thiết kế WEB Chuyên Nghiệp với Codeigniter Framework

Muốn học nhanh hiểu sâu, hãy tìm cho mình 1 người thầy, 1 mentor/coaching. Và trong khóa học này sẽ có chuyên gia đồng hành với bạn, Hãy đăng ký ngay để chuyên gia đồng hành với bạn!

Liên hệ đăng ký: hotrotudaotao@gmail.com
Danh mục Lập trình

Mô tả về khóa học

Khóa học trở thành thiết kế WEB Chuyên Nghiệp với Codeigniter Framework

Khóa học CodeIgniter Framework được xây dựng dựa trên tiêu chí giúp các bạn đi sâu vào nền tảng và kiến trúc của CodeIgniter. Sao cho vừa vận dụng tốt được thư viện có sẵn, vừa đủ khả năng can thiệp hoặc kế thừa thư viện có sẵn của framework này. Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng những kiến thức đã học để tự xây dựng 1 ứng dụng website hoàn chỉnh. Qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế để các bạn đủ khả năng thi tuyển vào các công ty đòi hỏi cao về kỹ năng và kiến thức liên quan đến PHP Framework.

Giáo trình