Đắc Nhân Tâm

Liên hệ đăng ký: hotrotudaotao@gmail.com
Danh mục Powerpoint

Mô tả

Đắc Nhân Tâm
Tác giả: Dale Carnegie

Quyển sách đưa ra các lời khuyên về cách thức cư xử, ứng xử và giao tiếp với mọi người để đạt được thành công trong cuộc sống.

Giáo trình