Khóa học đào tạo lập dự án với Microft Project

Để học nhanh hiểu sâu, hãy tìm cho mình 1 mentor/coaching đồng hành. Và trong khóa học này sẽ giúp bạn điều đó, Hãy đăng ký ngay để có Mentor/coaching đồng hành với bạn!

Liên hệ đăng ký: hotrotudaotao@gmail.com
Danh mục Excel

Mô tả

Khóa học đào tạo lập dự án với Microft Project
Liên hệ đăng ký Zalo: 098.909.5293

Microsoft Project sẽ giúp chúng ta lập kế hoạch, theo dõi và quản lý công tác triển khai thực hiện dự án trong điều kiện bộ máy quản lý có giới hạn. Trước hết, Microsoft Project sẽ giúp ghi nhớ toàn bộ các công tác phải thực hiện của dự án vào cơ sở dữ liệu của máy tính. Trên cơ sở này, MS Project sẽ tính toán và lập ra kế hoạch thực hiện dự án giúp chúng ta quản lý việc triển khai dự án đúng tiến độ với chi phí thấp nhất. Khi cung cấp đầy đủ thông tin về các công tác phải thực hiện, MS Project sẽ giúp chúng ta biết được thời gian bắt đầu và kết thúc của từng hạng mục công tác, chi phí cần thiết để thực hiện và thời gian kết thúc dự án.

Nhằm giúp các bạn nắm bắt một công cụ quản lý dự án hữu ích, chúng tôi tổ chức lớp Kỹ năng sử dụng MS Project với một số thông tin chi tiết bên dưới, hãy tham gia khóa học để có kiến thức tuyệt với cho công việc nhé!

Giáo trình