Khóa học sử dụng Adobe Presenter-Tạo bài giảng điện tử

Để học nhanh hiểu sâu, hãy tìm cho mình 1 mentor/coaching đồng hành. Và trong khóa học này sẽ giúp bạn điều đó, Hãy đăng ký ngay để có Mentor/coaching đồng hành với bạn!

Liên hệ đăng ký: hotrotudaotao@gmail.com

Mô tả

Khóa học sử dụng Adobe Presenter-Tạo bài giảng điện tử

Phần mềm Adobe Presenter, plug-in cho Microsoft PowerPoint, hỗ trợ người dùng dễ dàng chuyển đổi các slide PowerPoint sang dạng tài liệu thuyết trình và nội dung eLearning “giàu” media mà không mất đi môi trường PowerPoint tương tự.

Khóa học bao gồm hướng dẫn các thao tác cơ bản để sử dung phần mềm Adobe Presenter trong Powerpoint thiết kế bài giảng điện tử, báo cáo, trình chiếu. Sau khóa học hướng dẫn này, các bạn sẽ có đầy đủ kiến thức để nắm bắt và sử dung Adode Presenter một cách dễ dàng.